• Deň rodiny

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň rodiny.

      Ďakujeme rodinám, ktoré sa napriek nepriazni počasia zúčastnili na Dni rodiny a pomohli vytvoriť tak neopakovateľnú atmosféru. Dúfame, že si odniesli skvelú náladu a milé spomienky. BANDITI DOLAPENÍ A POKLAD SPRAVODLIVO ROZDELENÝ!

     • Okolie školy

     • Počas slnečných teplých dní sa žiaci usilovne venujú skrášľovaniu vonkajších priestorov školy.

     • Deň Zeme

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme.

      Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu.

     • Zápis do materskej školy

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Dubníku oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/23 sa uskutoční 4. mája 2022  v čase od 10,00 hod. do 15,30 hod. v budove materskej školy.

       

      Deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast .

       

      Žiadosť o prijatí dieťaťa si môžu zákonní zástupcovia vyzdvihnúť  vopred v MŠ. 

       

      Do materskej škole sa prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31.8.2022 a deti s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania.

       

      Na zápis si doneste so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

       

      Zápis môžete uskutočniť aj v eletronickej forme na:

     • Jarná výzdoba našej školy

     • Žiaci na pracovnom vyučovaní tiež nezaháľajú a vytvorili pod vedením šikovných pedagogogičiek tieto krásne jarou inšpirované ozdôbky.

     • Slovenčina hrou

     • Zábavné hodiny slovenského jazyka a literatúry na druhom stupni s jazykovými hrami, literárnymi prešmyčkami, doplňovačkami, obrázkovými rébusmi, hádankami, pantomímou, piesňami, prácou s bábkou i novinami, ako aj návšteva školskej knižnice vyčarili neopakovateľnú súťažnú atmosféru a dobrú náladu.

     • Deň vody

     • Projektové vyučovanie na hodinách prírodovedy a biológie pod vedením pani učiteľky A. Vajdovej.

     • Model sopky

     • Naši šikovní piataci Sofia Majerčíková a Paľko Gajda si pripravili prezentáciu modelu sopky na hodine geografie. Tvorivosti sa medze nekladú. 

     • Zmeny v školskom semafore platné od 25.02.2022

     • Do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19, ale musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom.

      Zrušenie povinnosti nosenia rúšok v triedach, naďalej nosenie v spoločných priestoroch (povinnosť nosiť po izolácii respirátor).

      Mimovyučovacie aktivity sa nemusia ďalej organizovať v režime OTP, avšak na základe rozhodnutia ministra je stále potrebné predkladať „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Využívanie samotestov pred mimovyučovacími aktivitami je naďalej odporúčané.

     • Karanténa pre 2. ročník

     • Z dôvodu výskytu ochorenia Covid19 majú žiaci druhého ročníka karanténnu povinnosť do nedele 27.2.2022 a prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania cez Teams. Do školy sa teda vrátia až po jarných prázdninách, teda v pondelok 7.3.2022.

     • Karanténa pre 8. ročník

     • Z dôvodu výskytu ochorenia Covid19 majú žiaci ôsmeho ročníka karanténnu povinnosť do štvrtka 24.2.2022 a prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania cez Teams. Ak zostanú bezpríznakoví, v piatok 25.2.2022 sa vrátia do školy s podpísaným vyhlásením o bezpríznakovosti.