• .

    • Riaditeľka školy             PaedDr. Daniela Ostrodická

      

     Zástupkyňa pre ZŠ       Mgr. Soňa Samuelová

      

     Zástupkyňa pre MŠ     Mgr. Karin Nyári