• Rada školy

    •  

     Zloženie Rady  školy                                                                              
      

      Predsedkyňa  Rady školy

      

     Klára Pinkeová
      

     Členovia
      

     Renata Kučerová

      

     Anna Jankovičová

      

     Mgr. Andrea Tóthová

      

     Mgr. Mário Nyári

      

     Ing. Peter Krencsan

      

     Anita Michačová

      

     Zoltán Schreiner

      

     Zuzana Dékanyová

      

     Monika Pócsová

      

     Nora Michňová