• Zloženie metodických orgánov na škole.

    •  

      

      

     Metodické združenie

      

     Vedúca

     Mgr. Ladislav Bartha

      

     Členovia

      

      

     Mgr. Andrea Kováčová

     Adriana Rozsnyóová

     Mgr. Silvia Majerčíková

      

     Kamila Trévaiová

      

     Zuzana Mitalová

      

     Alexandra  Brlai Amblacká

     Eva Halászová

     Michaela Oraveczová

      

     Anna Jankovičová

     Mgr. Karin Nyári

      


      

      

     Predmetová komisia spoločensko vedných predmetov

      

     Vedúca

     Mgr. Adriana Hlavatá

     Členovia

     PaedDr. Daniela Ostrodická

      

     Mgr. Diana Kollárová

      

     Mgr. Andrea Véghová

     Mgr. Soňa Samuelová

      

      

     Predmetová komisia prírodovedných predmetov

      

     Vedúci

     Mgr. Silvia Majerčíková

     Členovia

     Ing. Adriana Vajdová

      


      

     Mgr. Andrea Véghová