• Súťaže a olympiády

    •                                     

                                         NAŠE ÚSPECHY V ŠK.ROKU 2017/2018

     BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA Kategória C

     Dňa 16.2.2017 našu školu reprezentovali na projektovej časti žiaci 8.ročníka Róbert Slioník - 9.miesto a Dominika Ertingerová-11.miesto. Na teoretickej časti nás reprezentovali Adam Kišš- 19.miesto a Vivien Nagyová- 25.miesto. Všetci sa stali úspešními riešiteľmi. Našim žiakom gratulujeme. yes

      

     GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

     Dňa 6.2.2018 našu školu reprezentovali žiaci 5.ročníka Lukáš Stugel a Viktória Amblacká, žiačka 6.ročníka Natali Zsemberiová , žiačka 7.ročníka Zuzana Mandíková, žiačk 8.ročníka Monika Ertingerová. Našim žiakom ďakujeme.smiley

      

     MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA kategória Z5

     Dňa 25.1.2018 našu školu reprezentoval žiak 5.ročníka Lukáš Stugel. Ďakujeme.

      

     ŠALIANSKY MAŤKO

     Dňa 17.januára 2018 sme sa zúčastnili na literártnej súťaži Šaliansky Matko v Šuranoch. Našu školu reprezentovali žiačka 4.ročníka Alexandra Hercogová a žiačka 7.ročníka Zuzana Mandíková. Ich prednes bol na úrovni.  Úspešne bojovali s trémou a v konkurencii asi 70 detí z celého okresu si počínali veľmi dobre. Našim žiačkam ďakujeme  za reprezentáciu  školy. wink

      

     OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

     Dňa 16.1.2018  reprezentoval našu školu na olympiáde z anglického jazyka Adam Kišš, žiak 8.ročníka, ktorý získal spomedzi 35 žiakov krásne 11.miesto a stal sa úspešným riešiteľom.  Ďakujeme Adamkovi!yes

      

     MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STREĽBE ZO VZDUCHOVEJ PUŠKY

     Dňa 19.12.2016 sa žiaci našej školy Gabriel Prehoda,  Róbert Slivoník a Patrik Prehoda zúčastnili v Dolnom Ohaji na Majstrovstvách okresu Nové Zámky v streľbe zo vzduchovej pušky. V kategórii Družstvá-mladší žiaci. Našim žiakom ďakujeme!

      

      

      

     NAŠE ÚSPECHY V ŠK.ROKU 2016/2017

      

     Súťaž HLIADKY MLADÝCH ZÁCHRANÁROV

     Dňa 16.5. 2017 sa žiačky našej školy zúčastnili na súťaži v poskytovaní prvej pomoci, kde získali 4.miesto. Zuzke Mandíkovej, Berte Petríkovej, Dominike Ertingerovej, Vivi Nagyovej, Niki Nagyovej a Robkovi Slivoníkovi gratulujemesmiley

      

     FUTBAL

     Dňa 11.4.2017 sa chlapci ročníkov 4.-6. zúčastnili v súťaži vo futbale v Kolte, kde postúpili do ďalšieho kola. Chlapcom gratulujemesmiley.

      

     SÚŤAŽ VO VYBÍJANEJ

     Dňa 30.3.2017 sa žiačky ročníkov 5.-8. zúčastnili na súťaži vo vybíjanej v Kolte. Umiestnili sa na 2. mieste a postúpili do okresného kola v Nových Zámkoch. Zabojovali o postup, ktorý sa aj vydaril a naša škola sa môže popýšiť aj víťazstvom v športových súťažiach. GRATULUJEMEyes

      

     BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA Kategória D

     Dňa 25.4.2017 našu školu reprezentovali žiaci 7.ročníka Adam Kišš, ktorý sa umiestnil na 13.mieste a stal sa úspešným riešiteľom, Róbert Slivoník, ktorý sa umiestnil na 9.mieste a stal sa úspešným riešiteľom a žiačka 6.ročníka Berta Petríková, ktorá sa umiestnila na 6.mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou. Našim žiakom gratulujeme.smiley

      

     MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA kategória Z7

     Dňa 4.4.2017 našu školu reprezentovala žiačka siedmeho ročníka Vivien Nagyová. Vivien ďakujeme.smiley

      

     MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA kategória Z6

     Dňa 4.4.2017 našu školu reprezentovala žiačka šiesteho ročníka Zuzana Mandíková, ktorá sa umiestnila na 15.mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou. yes

      

     BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA Kategória C

     Dňa 16.2.2017 našu školu reprezentovali žiaci 8.ročníka Gabriel Prehoda a Kitti Sestáková, ktorí sa stali úspešními riešiteľmi. Našim žiakom gratulujeme. yes

      

     DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

     Dňa 14.2.2017 našu školu reprezentovali žiačky 6.ročníka Zuzka Mandíková, Berta Petríková, žiačky 7.ročníka Dominika Ertingerová, Vivien Nagyová a žiačka 8. ročníka Kitti Sestáková. Za účasť  a usilovnosť im patrí vďaka. smiley

      

     GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

     Dňa 7.2.2017 našu školu reprezentovali žiaci 5.ročníka Loriána Kováčová a Patrik Prehoda, žiačka 6.ročníka Zuzana Mandíková, žiak 7.ročníka Róbert Slivoník, žiak 8.ročníka Gabriel Prehoda. Našim žiakom gratulujeme.smiley

      

     MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA kategória Z5

     Dňa 5.2.2017našu školu reprezentoval žiak 5.ročníka Dávid Bíró. Spomedzi 59 účastníkov sa umiestnil na krásnom 6.mieste a stal sa úspešným riešiteľom.Dávidkovi srdečne blahoželáme!yes

      

     ŠALIANSKY MATˇKO

     Dňa 18.januára 2017 sme sa zúčastnili na literártnej súťaži Šaliansky Matko v Šuranoch. Našu školu reprezentoval žiak 4.ročníka Erik Marsi. Jeho prednes bol na úrovni. Erik úspešne bojoval s trémou a v konkurencii asi 70 detí z celého okresu si počínal veľmi dobre. Erika pripravovala pani učiteľka Andrea Kováčová. Nášmu žiakovi ďakujeme  za reprezentáciu  školy. wink

      

     OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

     Dňa 17.1.2017  reprezentoval našu školu na olympiáde z anglického jazyka Adam Kišš, žiak 7.ročníka. Adamko sa stal úspešným riešiteľom a získal krásne 7.miesto spomedzi 30 žiakov. Žiaka pripravovala pani učiteľka Daniela Gyuríková.

     Adamkovi ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy! yes

      

     MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STREĽBE ZO VZDUCHOVEJ PUŠKY

     Dňa 19.12.2016 sa žiaci našej školy Gabriel Prehoda, Adam Kišš, Róbert Slivoník a Patrik Prehoda zúčastnili spolu s pánom učiteľom Ladislavom Barthom v Dolnom Ohaji na Majstrovstvách okresu Nové Zámky v streľbe zo vzduchovej pušky. V kategórii Družstvá-mladší žiaci sme získali medailové tretie miesto. Našim žiakom srdečne blahoželáme! yes

      

            

     NAŠE ÚSPECHY V ŠK.ROKU 2015/2016

      

      

     SÚŤAŽ PRVEJ POMOCI- v kategórii DMZ II

     Našu školu reprezentovali žiačky piateho ročníka: Zuzana Mandíková a Berta Petríková, žiak šiesteho ročníka Róbert Slivoník a žiačky deviateho ročníka Vanesa Csutorová a Rebeca Sroková. Získali 4.miesto. Gratulujeme!

      

     BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

     Dňa 10.5. 2016 našu školu reprezentovali v kategórii D štyria žiaci. V teoreticko-praktickej žiaci 6.ročníka Adam Kišš a Vivien Nagyová. V projektovej časti žiak 6.ročníka Róbert Slivoník a žiak 7.ročníka Gabriel Prehoda. Všetci žiaci boli úspešní riešitelia. Gratulujeme!

      

     MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

     Dňa 5.4.2016 našu školu reprezentovala žiačka 6.ročníka Vivien Nagyová. Ďakujeme.

      

     CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

     Dňa 10.3. 2016 našu školu reprezentovali žiačky deviateho ročníka Bibiána Vojteková a Rebeca Sroková. Obidve boli úspešné riešiteľky. Gratulujeme!

      

     PYTAGORIÁDA

     Dňa 8.3.2016 našu školu reprezentovali žiačka 4.ročníka Dorina Szabóová, žiak 3. ročníka Erik Marsi a žiačka 5. ročníka Zuzana Mandíková. Ďakujeme.

      

     DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

     Dňa 9.2. 2016 našu školu reprezentovali na dejepisnej olympiáde žiačky šiesteho ročníka Dominika Ertingerová a Vivien Nagyová, siedmeho ročníka Kitti Sesztáková,  a žiačka  deviateho ročníka Rebecca Sroková. Ďakujeme našim žiakom za úsilie.

      

     GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

     Dňa 4.2.2016 sme sa zúčastnili obvodného kola Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali Gabriel Prehoda, žiak 7.ročníka, Dominika Ertingerová, žiačka 6.ročníka, Berta Petríková, žiačka  5.ročníka Jennifer Tóthová, žiačka 8.ročníka a Rebecca Sroková, žiačka 9.ročníka. Našim žiakom ďakujeme ! wink

      

     BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

     Dňa 3.2.2016 sme sa zúčastnili obvodného kola Biologickej olympiády kategórie C. Reprezentovali nás Bibiána Vojteková, žiačka 9.ročníka a Rebecca Sroková, žiačka 9. ročníka. Urobili  nám veľkú radosť. Bibka získala 9.miesto v teoreticko-praktickej časti a Rebecca Sroková 22.miesto. Stali sa úspešnými riešiteľkami. Našim žiačkam srdečne blahoželáme ! smileywink

      

     ŠALIANSKY MATˇKO

     Dňa 21.januára 2016 sme sa zúčastnili na literártnej súťaži Šaliansky Matko v Šuranoch. Našu školu reprezentovali žiak 3.ročníka Erik Marsi, a žiačka 4.ročníka Dorinka Szaboóvá. Ich prednes bol na úrovni. Deti úspešne bojovali s trémou a v konkurencii asi 70 detí z celého okresu si počínali veľmi dobre. Ďakujeme im za reprezentáciu našej školy. wink

      

     OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

     Našu školu reprezentovala žiačka deviateho ročníka Bibiána Vojteková. Ďakujeme!

      

     OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

     Dňa 13.1.2016  reprezentoval našu školu na olympiáde z anglického jazyka Adam Kišš, žiak 6.ročníka. Dˇakujeme Adamkovi!

      

            

     NAŠE ÚSPECHY V ŠK.ROKU 2014/2015

     BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA- kategória D

     Dňa 14. 5. 2015 našu školu reprezentovali žiaci 5.ročníka Dominika Ertingerová a Róbert Slivoník. Získali pekné 8.a 9. miesto a stali úspešnými riešiteľmi. Gratulujeme!

      

     CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

     Dňa 26.3. 2015 sa konalo okresné kolo chemickej olympiády, na ktorom sa zúčastnila žiačka 9.ročníka Laura Švecová. Laura získala krásne 6.miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou. Napriek náročnosti sa stala úspešnou riešiteľkou a urobila nám veľkú radosť. Laura, gratulujeme!smileyyes

      

     BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA- KRAJSKÉ KOLO

     Dňa 13.3.2015 nás reprezentoval na krajskom kole žiak deviateho ročníka Viliam Vojtek. Súťažilv dvoch kategóriách a získal 8. a 14. miesto. Gratulujeme!

      

     PYTAGORIÁDA

     Na pytagoriáde sa zúčastnili žiaci 3.ročníka Patrik Prehoda, 4.ročníka Markus Varga, 8. ročníka Bibiána Vojteková. Ďakujeme za reprezentáciu.

      

     DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

     Dňa 12.2. 2015 našu školu reprezentovali na dejepisnej olympiáde žiačky šiesteho ročníka Kitty Šestáková a Hajnalka Pániszová, siedmeho ročníka Vanesa Csutorová, Rebecca Sroková a žiaci deviateho ročníka Gergely Esek a Laura Švecová. Ďakujeme našim žiakom za úsilie.

      

     GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

     Dňa 5.2.2015 sme sa zúčastnili obvodného kola Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali Kitti Sesztáková, žiačka 6.ročníka, Róbert Slivoník, žiak 5.ročníka, Adam Kišš, žiak 5.ročníka a Viliam Vojtek, žiak 9.ročníka. Vilko získal pekné 14.miesto a stal sa úspešným riešiteľom vo veľmi ťažkej súťaži. Našim žiakom ďakujeme ! wink

      

     BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

     Dňa 4.2.2015 sme sa zúčastnili obvodného kola Biologickej olympiády kategórie C. Reprezentovali nás Viliam Vojtek, žiak 9.ročníka a Bibiána Vojteková, žiačka 8. ročníka. Urobili  nám veľkú radosť. Vilko získal 1.miesto v teoreticko-praktickej časti a tiež 1. miesto v projektovej časti. Z oboch častí postúpil na krajské kolo. Bibka sa stala tiež úspešnou riešiteľkou a získala v teoreticko-praktickej časti 23.miesto.  Našim žiakom srdečne blahoželáme a Vilkovi držíme palce  v krajskom kole! yessmileywink

      

     ŠALIANSKY MATˇKO

     Dňa 22.januára 2015 sme sa zúčastnili na literártnej súťaži Šaliansky Matko v Šuranoch. Našu školu reprezentovali žiak 2.ročníka Erik Marsi, a žiak 6.ročníka Gabriel Prehoda. Ich prednes bol na úrovni. Deti úspešne bojovali s trémou a v konkurencii asi 70 detí z celého okresu si počínali veľmi dobre. Ďakujeme im za reprezentáciu našej školy. wink

      

     MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

     Dňa 21.januára 2015 sa konalo obvodné kolo matematickej olympiády. Reprezentovala nás  žiačka 5.ročníka Vivien Nagyová.

      

     OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

     Dňa 14.1.2015  reprezentovali našu školu na olympiáde z anglického jazyka Viliam Vojtek, žiak 9.ročníka a Adam Kišš, žiak 5.ročníka. Vilko sa stal úspešným riešiteľom a získal  pekné 10.miesto spomedzi 28 zúčastnených žiakov v kategórii 1B (žiaci 8.-9. roč.). Našim žiakom ďakujeme a  srdečne blahoželáme! yeswink

      

      

      

     NAŠE ÚSPECHY V ŠK.ROKU 2013/2014

     KRAJSKÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

     Dňa 13.marca 2014 sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády. Našu školu reprezentoval Vilko Vojtek, žiak ôsmeho ročníka. Vilko pred porotou, ktorú tvorili vysokoškolskí pedagógovia obhájil svoj projekt a získal pekné 7. miesto. Gratulujeme! wink

      

     MAJSTROVSTVÁ KRAJA V STREĽBE ZO VZDUCHOVEJ PUŠKY

     Dňa 3.marca 2014 sa uskutočnili majstrovstvá kraja v streľbe zo vzduchovej pušky. Našu školu reprezentovalo družstvo, ktoré tvorili Laura Švecová, Nataša Tóthová a Andrej Hercog. Naše družstvo získalo pekné 7. miesto. Srdečne blahoželáme! smiley

      

     DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

     Dňa 11.2.2014 sme sa zúčastnili obvodného kola Dejepisnej olympiády. Školu reprezentovali Vaneska Csutorová a Bibiána Vojteková, žiačky 7.ročníka. Za ôsmakov sa zúčastnili Nataša Tóthová a Laura Švecová. Dievčatám veľmi pekne ďakujeme. Na výsledky ešte čakáme. smiley

      

     GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

     Dňa 6.2.2014 sme sa zúčastnili obvodného kola Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali Hajnalka Pániszová, žiačka 5.ročníka, Bibiána Vojteková, žiačka 7.ročníka a Viliam Vojtek, žiak 8.ročníka. Vilko získal pekné 4.miesto vo veľmi ťažkej súťaži. Našim žiakom ďakujeme ! wink

      

     BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

     Dňa 5.2.2014 sme sa zúčastnili obvodného kola Biologickej olympiády kategórie C. Reprezentoval nás Viliam Vojtek, žiak 8.ročníka, ktorý nám urobil veľkú radosť. Získal 3.miesto v teoreticko-praktickej časti a 2. miesto v projektovej časti, z ktorého postúpil na krajské kolo. Vilka pripravovala pani uč. Ing. Kristína Pócsová. Vilkovi srdečne blahoželáme a držíme palce  v krajskom kole! yes

      

     ŠALIANSKY MATˇKO

     Dňa 21.januára 2014 sme sa zúčastnili na literártnej súťaži Šaliansky Matko v Šuranoch. Našu školu reprezentovali žiačka 2.ročníka Dorinka Szabóová, ktorú pripravovala pani uč. Mgr. Gabriela Pálinkásová a žiak 4.ročníka Adamko Kišš, ktorého pripravoval pán učiteľ Mgr. Ladislav Bartha. Ich prednes bol na úrovni. Deti úspešne bojovali s trémou a v konkurencii asi 70 detí z celého okresu si počínali veľmi dobre. Ďakujeme im za reprezentáciu našej školy. wink

      

     MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STREĽBE ZO VZDUCHOVEJ PUŠKY

     Dňa 25.11.2013 sa žiaci našej školy Nataša Tóthová, Laura Švecová a Andrej Hercog zúčastnili spolu s pánom učiteľom Ladislavom Barthom v Dolnom Ohaji na Majstrovstvách okresu Nové Zámky v streľbe zo vzduchovej pušky. V kategórii Družstvá-starší žiaci sme získali medailové tretie miesto spomedzi 15 družstiev.  Nataša Tóthová nás potešila krásnym druhým miestom v kategórii Jednotlivci- staršie žiačky. Vydobili sme si postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári. Naši žiaci budú usilovne trénovať, aby sme v krajskom kole čo najlepšie obstáli. Pánovi učiteľovi a výhercom srdečne blahoželáme a držíme palce.smileyyes

      

     OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

     Dňa 15.1.2014 žiačka ôsmej triedy  Nataša Tóthová, ktorú pripravovala p.uč. Daniela Gyuríková reprezentovala našu školu na olympiáde z anglického jazyka. Nataška sa stala úspešnou riešiteľkou a získala pekné 7.miesto. Našej žiačke srdečne blahoželáme! yeswink